Innehåll

Resultat nr 10 2016

Utlandsboende slapp skatta i Sverige

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. En utlandsboende person med tio procent av rösterna i ett svenskt börsbolag anses inte obegränsat skattskyldig i Sverige.

En svensk medborgare som till största delen bott utomlands sedan 1989 ägde indirekt via bolag 5,5 procent av aktierna och hade 10,3 procent av rösterna i ett svenskt börsbolag. Hen undrade vilka skattekonsekvenser som skulle uppstå om det indirekta ägandet övergick till direkt ägande via utdelning och utskiftning. Huvudfrågan som prövades i Skatterättsnämnden, och senare av Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, var om sökanden ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige.

Den som inte vistas stadigvarande i Sverige, men som har väsentlig anknytning hit, anses nämligen som obegränsat skattskyldig. Begreppet väsentlig anknytning kom till för att förhindra skenbosättning utomlands för att undkomma skatt.

Vid bedömningen av om en person är obegränsat skattskyldig ska en samlad värdering göras av omständigheter som om personen är svensk medborgare, om hen varit bosatt i Sverige och om det finns ett ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar som leder till väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

HFD konstaterade i det aktuella fallet att det förutom det svenska medborgarskapet endast var det indirekta aktieinnehavet som gav väsentlig anknytning till Sverige. HFD ansåg att inflytandet i bolaget var begränsat trots den höga röstandelen. Innehavet skulle snarare ses som en kapitalplacering eftersom aktieägaren varken direkt eller indirekt tagit aktiv del i bolagets verksamhet.

HFD fann därför att sökanden inte hade väsentlig anknytning till Sverige. Hen är därför inte heller obegränsat skattskyldig här.

Högsta FörvaltningsDomstolen 2828-16.

Maria Bengtson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...