Ägaren till ett bolag vill ge en anställd aktier i bolaget värda närmare 50 miljoner kronor. Givaren och mottagaren är vänner. Det är skattefri gåva eftersom det inte finns något krav på motprestation, anser Skatterättsnämnden.

En man startade ett bolag. Hans vän var med från starten. I början fick vännen ersättning ”i viss mån”. Så småningom fick vännen en anställning och 27 000 kronor i månadslön. Företaget växte och vännens arbetsuppgifter och ansvar blev mer omfattande. Månadslönen växte till 90 000 kronor.

För 2019 får vännen också en diskretionär bonus på omkring 1,8 miljoner kronor.

Ägaren till företaget vill ge 20 procent av aktierna i företaget till sin vän. Marknadsvärdet på aktierna är 40–50 miljoner kronor. Vännen ska kunna förfoga fritt över sin ägarandel, något aktieägaravtal skrivs inte.

Företagets ägare ville veta om överlåtelsen av aktierna till vännen ska räknas som skattefri gåva eller om vännen ska betala inkomstskatt som om han hade tagit emot ersättning för arbete i bolaget.

Skatterättsnämnden skriver att något som talar för att överlåtelsen inte ska ses som ersättning för arbete är att vännen har en marknadsmässig lön och utöver den får bonusar från bolaget.

Värdet på de aktier som ska överlåtas är också så högt att det är tveksamt om man kan se överlåtelsen som ersättning för arbete.

Dessutom är överlåtelsen inte förenad med några villkor. Det bör innebära att ägaren inte ger sin vän aktierna för att försäkra sig om att vännen fortsätter att arbeta i bolaget.

Överlåtelsen är inte ett led i ett generationsskifte. Men omständigheterna i övrigt visar enligt Skatterättsnämnden att det är ett benefikt syfte som ligger bakom gåvan, alltså att det inte finns något krav på motprestation.

Därför handlar det om en skattefri gåva enligt Skatterättsnämnden. I en rättsfallskommentar från i somras skriver Skatteverket att mot bakgrund av de speciella omständigheterna i detta fall överensstämmer Skatteverkets syn med Högsta förvaltningsdomstolens dom.

Text: Björn Dickson