Hållbarhetslagen är inne på sitt fjärde år. Omkring 1 600 företag träffas direkt av lagen. Men alla svenska företag kommer att beröras – förr eller senare. Därför är det viktigt att se över hållbarhetsredovisningen.

De större företag som berörs direkt förväntas säkerställa hållbarhet i alla led. Därför påverkas också deras underleverantörer som ofta är små och medelstora företag.

– Som mindre företag är det därför viktigt att inte vänta tills kunderna skickar ut underlag för självdeklarationer om hållbarhet som man inte kan besvara. Då kommer paniken och man riskerar att prioritera fel saker. Det kan bli en dyr läxa, säger Therese Svensk som är grundare av Pure Act, ett företag som kallar sig hållbarhetsbyrå.

Lagstiftningen har haft effekt på arbetet kring hållbarhet. Men Therese Svensk tror att effekten skulle bli ännu bättre om de större företagen var tydligare i sin kommunikation med underleverantörer och partnerföretag, så att de kan förbereda sig på nya krav och förväntningar.

– Det skulle underlätta de större företagens arbete och samtidigt stärka de mindre företagens hållbarhetsprofil, säger Therese Svensk.

Revisorernas roll i arbetet med hållbarhetsredovisningen har vållat mycket diskussion. Alla revisorer har inte fått den utbildning i ämnet som de skulle behöva.

– Det pågår också diskussioner kring revisorernas granskning, om den är tillräcklig. De kollar att alla delar i hållbarhetslagen ingår. Men de granskar inte alltid kvaliteten på arbetet bakom, säger Therese Svensk.

Hon rekommenderar en genomgång med utgångspunkt från FNs globala mål för att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt.

Therese Svensk säger att det är viktigt att inte bara rapportera det positiva som görs, utan också företagets negativa påverkan när det gäller hållbarhet. Annars blir man inte trovärdig.

– Sanningen kommer alltid fram och då kan varumärket ta skada.

Det är ganska vanligt att företag inte inkluderar medarbetarna i hållbarhetsarbetet.

– Att medarbetarna är med på tåget är A och O för att det ska bli någon förändring, säger Therese Svensk.

Hållbarhetsredovisning anses kanske inte ha samma tyngd som den ekonomiska redovisningen. Men den är ändå mycket viktig.

– Ett företag med bra hållbarhetsarbete som redovisas på ett tydligt sätt kan lättare attrahera medarbetare. Det här är också sådant som allt fler företag ser som ett grundkrav hos de företag som de ska göra affärer med.

– Finansiärer lägger också mer vikt vid hållbarhetsrapporten eftersom många tror att det inte kommer att finnas någon marknad för företag som inte tar hållbarhet på allvar, säger Therese Svensk.

Hon tycker att företagen ska gå en bit längre än vad lagen kräver.

– Själva hållbarhetsrapporten ska innehålla samtliga kriterier i hållbarhetslagen. Men det är bra att också få med några relevanta nyckeltal som visar utvecklingen över tid.

Text: Björn Dickson