Innehåll

Många bolag har fortfarande en bra bit kvar för att möta kraven på den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Svenska bolag har gjort vissa framsteg för att möta syftet med och kraven på hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Men inte tillräckligt, enligt PwCs senaste hållbarhetsstudie.

– Trots glädjande förbättringar är det en besvikelse att de flesta bolag som inte redovisat sammanhörande risker till ett rapporteringsområde, heller inte lämnat någon förklaring på varför. Endast enstaka bolag är tillräckligt transparenta, säger Karin Juslin, hållbarhetsspecialist på PwC, i en kommentar.

ÅRL ställer krav på redovisning inom fem områden; miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt antikorruption. Kopplingen till affärsmodellen ska uttryckligen framgå.

Det viktigaste resultatet i studien enligt rapportförfattarna är just otydlighet kring styrelsens involvering och rapporteringsansvar, att hållbarhetsrapporterna ofta saknar beskrivning av hållbarhetsperspektiven i bolagens affärsmodeller samt svårigheter med att konkretisera och hantera risker.

I studien framhålls att hållbarhet i de flesta fall fortfarande betraktas som en fråga skild från den övriga verksamheten.

– Just därför är det så viktigt att denna typ av undersökningar görs så att branschen kan arbeta proaktivt med att hjälpa bolagen att utveckla både sitt hållbarhetsarbete och sin hållbarhetsrapportering, säger Yvonne Jansson, Hållbarhetskonsult och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Sofia Hadjipetri Glantz