Innehåll

Resultat nr 2 2021

Oklart vad som sker med kvarvarande dagar

Det finns inget självklart svar på frågan hur man ska göra med semesterdagar som finns kvar efter semesterårets slut.

Pandemin och de korttidspermitteringar som har varit vanliga under 2020 komplicerar hanteringen av semestrar för många arbetsgivare.

Många undrar hur man ska göra med semesterdagar som inte har tagits ut vid semesterårets slut. Linda Andegren, Auktoriserad Lönekonsult FAR och redovisningskonsult på Guide Revision i Jonsered, menar att det inte finns något självklart svar på den frågan.

Vissa kollektivavtal har reglerat hur man ska hantera uttag av semesterdagar just för korttidspermittering. Vanligt är att man kvoterar ut semesterdagarna.

Frågan är vad som händer med de semesterdagar som inte har tagits ut. Enligt lag får man bara spara dagar som kommer utöver uttagna 20 semesterdagar.

– Det råder stor ovisshet. Vi får inte tillräcklig vägledning från myndigheter eller arbetsmarknadens parter, säger Linda Andegren.

Hon har inga generella råd till arbetsgivare som i ett sent skede inser att semesterperioden är slut mycket snart:

– Man får se till varje kund, prata med sin personal och tillsammans hitta en bra lösning för alla parter.

Björn Dickson