Innehåll

Resultat nr 3 2021

Nya affärsmöjligheter i spåren av pandemin

Ingen har kunnat undgå att påverkas under pandemiåret. Inte bara har vi ändrat våra resvanor och sättet att umgås, eller varifrån vi jobbar, en ofrånkomlig del har också varit att vi har blivit mer digitala. Dessutom visar Vismas Affärsbarometer att drygt en tredjedel av de svenska småföretagen identifierat nya affärsmöjligheter! Imponerande och glädjande.

Under perioden januari till maj i år har mer än 70 000 årsredovisningar lämnats in digitalt till Bolagsverket. Förra året nåddes målet på 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar, en siffra som ser ut att överträffas i år. Vinsterna med digital inlämning är för dig som företagare flera, bland annat att du får ett kvitto direkt på att årsredovisningen är inlämnad.

I det här numret tar vi hjälp av Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, för att reda ut vad som gäller kring digital inlämning och du får bra tips på vad du bör tänka på.

Står ditt företag inför en skatterevision? I så fall rekommenderar jag att du slår upp sidan 18 och tar del av experternas tips på hur du undviker panik och vad du ska göra för att vara förberedd.

Missa inte heller Hans Peter Larssons skattekrönika om varför det kan vara en god idé att låta en hipster ta plats i styrelsen!

Trevlig sommar!

Charlotta Marténg