Innehåll

Resultat nr 4 2021

Lättare att ansöka om utmätning efter lagändring

Kronofogdens hantering av utsökningsärenden ska effektiviseras. En lagändring som nyligen trädde i kraft har gjort det lättare att ansöka om utmätning.

Den som har en fordran på någon som inte kan betala kan vända sig till Kronofogden och begära en utmätning. Då kan myndigheten fatta beslut att något av den skuldsattes egendom ska säljas för att betala skulden, och processen följer alltid en viss ordning.

Ett alternativ är löneutmätning. En löneutmätning pågår så länge skulden finns kvar och så länge det finns tillgångar att ta av, och innebär att arbetsgivaren håller inne en viss del av lönen till en skuldsatt person och betalar den direkt till Kronofogden.

Nu har riksdagen fattat ett beslut som innebär att Kronofogdens hantering av utmätning blir effektivare. Det ska nämligen gå att ansöka om utmätning digitalt från och med i höst.

Samtidigt har riksdagen bestämt att det förbehållsbelopp som finns för barnfamiljer som har löneutmätning ska höjas.

Förbehållsbeloppet är den summa som den skuldsatte får ha kvar för att kunna försörja sig och sin familj innan de betalar av på sin skuld. En skuldsatt person ska också kunna få anstånd med att betala av en skuld mer än en gång under pågående löneutmätning enligt riksdagens beslut.

Lagändringarna som gäller förbehållsbeloppet börjar gälla 1 juni 2022 och de övriga ändringarna trädde i kraft 1 augusti 2021.

Charlotta Marténg