Denna förordning har utgått genom förordning (2019:1234).

1 §Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2020.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

Bensin som uppfyller kraven för

a) miljöklass 1

   – motorbensin

4 kr 15 öre per liter

2 kr 67 öre per liter

6 kr 82 öre per liter

   – alkylatbensin

2 kr 12 öre per liter

2 kr 67 öre per liter

4 kr 79 öre per liter

b) miljöklass 2

4 kr 18 öre per liter

2 kr 67 öre per liter

6 kr 85 öre per liter

2.

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

5 kr 7 öre per liter

2 kr 67 öre per liter

7 kr 74 öre per liter

3.

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C,
903 kr per m3
3.420 kr per m3
4.323 kr per m3

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig

   – miljöklass 1

2.524 kr per m3

2.276 kr per m3

4.800 kr per m3

   – miljöklass 2

2.840 kr per m3

2.276 kr per m3

5.116 kr per m3

   – miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

3.004 kr per m3

2.276 kr per m3

5.280 kr per m3

4.

2711 12 11–2711 19 00

Gasol m.m. som används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 kg

3.598 kr per 1.000 kg

3.598 kr per 1.000 kg

b) annat ändamål än som avses under a

1.160 kr per 1.000 kg

3.598 kr per 1.000 kg

4.758 kr per 1.000 kg

5.

2711 11 00, 2711 21 00

Naturgas som ­används för

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

0 kr per
1.000 m3

2.561 kr per 1.000 m3

2.561 kr per 1.000 m3

b) annat ändamål än som avses under a

998 kr per 1.000 m3

2.561 kr per 1.000 m3

3.559 kr per 1.000 m3

6.

2701, 2702 eller 2704

Kol och koks

687 kr per 1.000 kg

2.976 kr per 1.000 kg

3.663 kr per 1.000 kg

7.

2710 11 31

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

4 kr 18 öre per liter

2 kr 67 öre per liter

6 kr 85 öre per liter

2 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:1234

Förordningen (2019:680) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020 ska utgå.