1 §Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2021:

  1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

  2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 164 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §Skatt ska inte betalas med högre belopp än 451 kronor per skattepliktig vara.