1 §Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2021:

  • 63 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,

  • 262 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,

  • 418 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.