Innehåll

Förordning (2020:946) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2021

1 §Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 17 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2021.