1 §Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 36,0 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2022.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:1078

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.