1 §Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 573 kronor per ton avfall för kalenderåret 2022.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:1080

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.