1 §Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2022:

  1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

  2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 166 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §Skatt ska inte betalas med högre belopp än 457 kronor per skattepliktig vara.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:1081

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.