1 §Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 634 kronor per ton avfall för kalenderåret 2023.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1592

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.