1 §Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2023:

  • 69 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,

  • 288 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,

  • 461 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1594

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.