Förordning (2022:1595) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2023

1 §Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 19 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2023.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1595

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.