Prop. 2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens utgifter för budgetåret 2021.