Välkommen Kära läsare!

Nytt år och nya utmaningar! Vi fortsätter att hålla avstånd och att tvätta händerna! Varför inte slå dig ner i soffan och med dina nytvättade händer bläddra lite i detta färska nummer av SkatteNytt?

I det digitala bruset av nyhetsförmedlare är SkatteNytt inte alltid först med nyheter. Detta är, namnet till trots, inte heller alltid vår ambition. Vi söker sprida ökad förståelse i aktuella frågor genom gedigna analyser och därtill skapa debatt i andra. Min förhoppning är att något av bidragen i detta nummer ska bringa just dig ljus i vintermörkret.

I årets första nummer hittar ni bland annat en artikel av Ek, där han problematiserar uttagsbeskattning av tjänster (Artikel 26.1 a och b i mervärdesskattedirektivet). På mervärdeskatterättensområde träder EUs e-handelspaket i kraft den 1 juli 2021. Paketet syftar till att förenkla administrationen avseende gränsöverskridande B2C-handel via internet. Om detta kan ni läsa i Westfahl & Ohlssons artikel.

Tjernberg behandlar frågan om differentierad utdelning och klargör vilka förutsättningar som krävs för att HFD ska/kan frångå bolagsstämmans klassificering av en differentierad utdelning och beskatta ersättningen som lön. Även frågan om hur denna praxis förhåller sig till reglerna i 57 kap. IL behandlas.

I artikeln av Nörklit och Ondrasek Olofsson kommenteras såväl ny praxis från HFD (fhb) som ett rykande färskt lagförslag rörande kvalificerade personaloptioner. Lagförslaget om företrädaransvar behandlas ingående av Simon Almedal i en artikel. Frågan om företrädaransvar tas även upp av Höglund i artikeln om anståndsreglerna som stiftats mot bakgrund av pågående pandemi.

Under debatt och kommentar hittar ni ett bidrag av undertecknad, i syfte att kasta lite ljus över vilka frågor som ligger på EU-domstolens bord (direkt beskattning) för närvarande. Även ett bidrag av Grefberg och Löfgren där en genomgång av nya och föreslagna punktskatter diskuteras hittar ni här. I Fris och Grefbergs bidrag finner ni några korta kommentarer om vad som har hänt på momsområdet i praxis från HFD och EU-domstolen på senare tid.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram Melbis artikel! Även om skatterättsliga frågor ligger mig varmt om hjärtat och det ibland kan pirra till lite extra i bröstet (nördvarning) så är det sällan jag blir skogstokigt förbannad. Det blev jag när jag läste Melbis bidrag i detta nummer! Var tog likabehandlingsprincipen vägen?

Redaktionen och dess kommitté är i viss mån ny inför 2021. Undertecknad har tagit över klubban efter Stefan Olsson såsom huvudredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften. Jag vill därför inledningsvis passa på att tacka Stefan för det fantastiska arbete som han utfört under många år som biträdande redaktör och som huvudredaktör. Varmt tack Stefan!

Jag, Katia Cejie, disputerade år 2010 på en avhandling om utflyttningsbeskattning och har därefter publicerat åtskilliga monografier, bokkapitel och artiklar. Mitt forskar-hjärta klappar lite extra för gränsöverskridande situationer i alla dess former. Under rådande pandemi får det dock bli i en mer teoretisk kontext. Jag har under åren 2005–2016 varit aktiv för tidskriftens räkning såsom redaktionssekreterare, medlem av redaktionskommittén och biträdande redaktör. Jag känner att jag nu har kommit ”hem” igen och ser med glädje fram emot det arbete som ligger framför oss.

Ensam är inte stark! Till min hjälp har jag därför två härliga kollegor, tillika biträdande redaktörer; professor Jan Kellgren och juris doktor Mikael Ek. Jan Kellgren är verksam vid Linköpings universitet och som gästprofessor vid Örebro universitet. Jan är särskilt intresserad av företagsbeskattning, nyskapande affärsmodeller och diverse metodfrågor i vid mening. Mikael Ek disputerade i Uppsala i januari 2019 på en avhandling om leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten. Mikael är i skrivande stund gästlektor vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Ämnesmässigt och även personlighetsmässigt kompletterar vi varandra på ett bra sätt. Ett stort stöd har vi även i vår vapendragare tillika redaktionssekreterare Christina Nordin, verksam vid Linköpings universitet. Härtill har vi vår trogna redaktionskommitté bestående av skattejuristerna Karin Attorps, Fredrik Berndt, Mattias Fri, Lars Samuelson, Annika Svanfeldt och Ulf Tivéus, Justitieråd Inga-Lill Askersjö, Finansråd Linda Haggren, Sektionschef Lena Hiort af Ornäs Leijon och skatteexpert Richard Hellenius.

Några sista uppmaningar till er, Kära läsare och författare; är ni sugna på att bidra i tidskriften är ni välkomna att kontakta undertecknad eller någon annan av mina kompetenta medarbetare. Skatterättsliga frågor i alla dess slag och former är välkomna. Ni hittar även information på skattenytt.se/for-skribenter/.

Jag vill även slå ett slag för vår Akademiska årsskrift, dit ni är välkomna med lite längre bidrag. Dessa bidrag genomgår även double blind peer review och publiceras efter antagning på vår hemsida. Vi kommer även framledes att lyfta fram dessa löpande i tidskriften. På så sätt går de inte någon initierad läsare förbi. Läs mer på hemsidan för hur detta går till.

Återigen, varmt välkomna till ett nytt och inspirerande år med SkatteNytt!

PS Du vet väl att studenter har ett extremt förmånligt erbjudande om att prenumerera på tidskriften (321 svenska riksdaler!). Spread the word!

Allt gott,

Katia med inspel från Janne och Micke