Kära läsare,

Förändringens vindar blåser över SkatteNytt. Inför år 2022 kommer SkatteNytt att ges ut med fem löpande nummer och ett rättsfallshäfte. Vidare kommer vi att införa anonym granskning för de författare som så önskar (Peer Review-granskning). Insända artiklar kommer att ges möjlighet att bli granskade anonymt av en sakkunnig (professor). Såväl granskaren som författaren är anonyma för varandra. Syftet med systemet är att möjliggöra ännu bättre vetenskap! I vanlig ordning kommer samtliga artiklar även att granskas av någon av redaktörerna. Vi kommer att publicera artiklar under delvis nya rubriker: Peer Review-granskade artiklar, artiklar och aktuellt och debatt.

I detta nummer smyger vi igång och har en Peer Review-granskad artikel författad av Croneberg. Med utgångspunkt i Hoist-målet analyserar Croneberg hur skatteflyktslagen kan komma att tillämpas och förstås i en EU-rättslig kontext.

Härefter följer tre bidrag. Blank Thörnroos inleder med en replik till Urban Rydins artikel i SkatteNytt nummer 10/2021. Vi är många som anser att pandemin har synliggjort ett flertal regelverk där en översyn behöver anpassas till vår nuvarande verklighet. Därefter tar undertecknad er 168 år tillbaka i tiden och identifierar och systematiserar samtliga avhandlingar i skatterätt, vilket är ganska många när man tänker efter. Avslutningsvis behandlar Norén regelverket om rapportering av gränsöverskridande arrangemang utifrån ett storföretagarperspektiv (Volvo).

Med dessa ord vill jag tacka för ett innehållsrikt 2021 och blickar framåt mot alla spännande förändringar på skatteområdet såväl som för SkatteNytts räkning nästa år.

Gott slut och Gott nytt år!

Katia