Innehåll

Skattenytt nr 4 2021 s. 173

Förord nr 4

Pandemin (och tristessen) till trots, även denna vår går förvånansvärt fort. När detta nummer av SkatteNytt når dig står påsken inför dörren. Om du inte får umgås med släkten i påsk kanske du vill ”umgås” lite med mig och mina redaktionskollegor. Vi är nämligen nyfikna på och intresserade av att höra om det är något du känner att du saknar, eller om det är något som du tycker är synnerligen bra, i tidskriften. I Uppsala försöker vissa arbeta efter Thorilds devis att tänka fritt är stort … ta med dig denna tanke och var med och påverka en av Sveriges främsta juridiska tidskrifter. Mig når du exempelvis på katia.cejie@jur.uu.se.

I detta nummer bjuder vi på tre spännande artiklar och en rättsfallskommentar, även den högintressant. Den första artikeln, av Fast Lappalainen, har sin upprinnelse i EU-domstolens dom i de förenade målen Luxemburg mot B som avgjordes av stor avdelning i oktober 2020. I artikeln lyfter författaren fram flera brister i rättighetsskyddet för skattskyldiga och visar på behov av reform för att stärka detta när skattemyndigheterna inom EU utbyter information. I den andra artikeln identifierar och analyserar Thuresson flera intressanta och aktuella problem på skatte- och socialförsäkringsområdet för arbetstagare med koppling till Storbritannien. Artikeln är naturligtvis föranledd av Brexit och den osäkerhet som utträdet medför. Den tredje artikeln tar sin utgångspunkt i utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande (SOU 2020:50), där författarna Bartels, Krassén, Rydin och Werkell har suttit med som experter. Fokus i artikeln ligger på att diskutera utredningens betänkande i kombination med de remissvar som har inkommit. I artikeln framförs även kritiska synpunkter på hur Skatteverket har agerat i utredningen.

I rättsfallsanalysen behandlar Hansson den av EU-domstolen i november 2020 meddelade domen i mål Skatteverket mot Sögård Fastigheter AB. I domen underkänns de svenska reglerna om övertagande av skyldigheten att jämka ingående mervärdesskatt i samband med en fastighetsöverlåtelse, vilken omfattas av frivillig skattskyldighet.

Glad Påsk!

Katia Cejie