Käraste läsare,

Det är med blandade känslor jag nu skriver mitt sista (?) förord och lämnar över stafettpinnen till jur. dr Mikael Ek. Mikael, som tidigare tjänstgjort som biträdande redaktör, tillträder som huvudredaktör från och med häfte nr 5/2023. Eftersom arbetet med SkatteNytt är bland de roligaste jag har kommer jag dock inte lämna redaktionen utan endast att ta av mig ledartröjan och följaktligen bli kvar som biträdande redaktör. Med bortseende från en period om tre år har jag varit aktiv i SkatteNytt:s redaktion och redaktionskommitté sedan 2005 då jag först tillträdde som redaktionssekreterare. Det huvudsakliga skälet till att arbetet med SkatteNytt är givande och roligt är sammansättningen av och personerna i redaktionskommittén.

Sedan en tid tillbaka har vi förstärkt kommittén och i denna ingår numer advokat Karin Attorps, skattejurist Fredrik Berndt, jur. dr Richard Croneberg, finansråd Niklas Ekstrand, skattejurist Mattias Fri, skatteexpert Richard Hellenius, sektionschef Lena Hiort af Ornäs Leijon, skattejurist Johanna Jakobova, professor David Kleist, justitieråd Martin Nilsson, jur. dr Caroline Nordklint, docent Lars Samuelson och sist men inte minst skattejurist Ulf Tivéus. Redaktionssekreterare är doktorand Alice Grudd.

Jag vill även passa på att berätta att SkatteNytt tar ytterligare ett steg i digitaliseringsprocessen och vår VD Patrik Emblad låter informera:

SkatteNytt Förlags AB avser att digitalisera samtliga artiklar som har publicerats i tidskriften SkatteNytt under åren 1951–1989. Artiklarna kommer att finnas allmänt tillgängliga på SkatteNytt hemsida. Det betyder att det inte krävs någon prenumeration eller inloggning för att nå dem. SkatteNytt kommer inte att göra någon vinst med anledning av publiceringen.

De författare som inte önskar att deras artiklar från tidsperioden 1951–1989 publiceras i digital form ska kontakta Patrik Emblad på patrik. emblad@law.gu.se. Svar ska ha inkommit senast den 30/8 2023. Efter detta datum påbörjas publiceringsprocessen.

Det går även bra att när som helst efter detta datum höra av sig till Patrik Emblad för att få sin artikel från denna period borttagen från digital publicering. Digitaliseringen genomförs i enlighet med SkatteNytt:s personuppgiftspolicy.

När detta skrivs står äppelträden i full blom och tron på att det blir sommar även i år har infunnit sig. Kanske ses vi i sommarvärmen eller om inte annat så i början av hösten! Önskar er en fantastisk sommar med ledighet, solvarma klippor och doften av hav – eller på det sätt ni önskar tillbringa den. Ledighet rekommenderas dock å det starkaste!

På återseende,

Katia Cejie