Kära läsare,

Det är med stor glädje och stolthet som jag välkomnar er till ännu ett nummer av tidskriften SkatteNytt. Detta är visserligen inte mitt första förord i SkatteNytt, men det är mitt första i egenskap av huvudredaktör. Från och med förevarande nummer har jag – som tidigare aviserats – tagit över huvudredaktörsrollen från professor Katia Cejie. Jag vill först och främst å tidskriftens vägnar rikta ett stort och varmt tack till Katia för det engagemang och högkvalitativa arbete som hon har bedrivit. SkatteNytt är i toppform tack vare de många förändrade arbetsprocesser som Katia har sjösatt. Det känns både roligt och tryggt att Katia fortsätter att arbeta inom redaktionen även framöver.

Jag tänkte också kort presentera mig själv. Jag heter Mikael Ek och är lektor i finansrätt vid Uppsala universitet, där jag också disputerade. Mitt huvudsakliga forskningsfokus är mervärdesskatt och det var främst på grund av det kompetensområdet som jag blev invald som biträdande redaktör för tidskriften för lite över tre år sedan.

Om vi vänder blicken till årets femte utgåva kan det framhållas att vi har inte mindre än fyra Peer Review-granskade artiklar, vilket givetvis är väldigt roligt. Vi kan också notera att antalet bidrag som genomgår Peer Review stadigt ökar. Vår målsättning är att ungefär hälften av tidskriftens artiklar ska vara av denna längre och djuplodade typ medan den resterande hälften ska bestå av lite kortare kommentarer och analyser av aktuella skattefrågor. Vi är med andra ord på god väg att nå dit och ser fram emot att ge er läsare en fortsatt givande läsupplevelse framöver.

Vänligen,

Mikael