Kära läsare,

När ni nås av detta nummer av SkatteNytt börjar året lida mot sitt slut. På grund av det tänkte jag göra en kort återblick på det gångna året för att se om man kan göra en spaning om eventuella trender i de ämnen som varit föremål för artiklar i tidskriften. Även om inkomstskatt, särskilt företagsbeskattning, är det i särklass vanligaste ämnet har vi åtminstone i snitt haft ett mervärdesskatterättsligt bidrag per nummer. Det har varit en hel del EU-rättsliga frågor som har behandlats i artiklarna, både vad gäller implementering av nya regler och EU-domstolspraxis. Skatteplanering har också varit ett återkommande tema. Min känsla är att det här sannolikt är trender som kommer att hålla i sig, särskilt eftersom det är ämnen som också har figurerat under föregående år. Vi på redaktionen hoppas att det också är ämnen som intresserar er läsare och önskar er avslutningsvis en god jul och ett gott nytt år.

Vänligen,

Mikael