Kära läsare,

Oavsett vilket yrke man har är det nog vanligt att bli lite skadad av att spendera en stor del av sin vakna tid med vissa typer av frågor. Detta drabbar även mig, vilket blev uppenbart nyligen. Jag tror att de flesta känner till Harry Potter vid det här laget och böckerna har många kvalitéer, men ibland slår det mig hur orimlig världen ter sig (utöver allt det magiska). Den till synes största arbetsgivaren, Trolldomsministeriet, har många drag av en statsapparat, men hur finansieras det? Betalar trollkarlar skatt och blir de i så fall dubbelbeskattade i och med att de är obegränsat skattskyldiga i Storbritannien (låt vara att de kanske inte deklarerar inkomsten från ministerietjänsterna)? Är det sedan moms på försäljningen i Diagongränden? Dessa frågor och fler dök upp i mitt huvud, men några svar har inte uppenbarat sig. Jag har inte heller mötts av något större intresse att fördjupa sig i dem av omgivningen. Med det sagt är det kanske lämpligare att rikta fokus mot förevarande nummer av SkatteNytt, även om det då och då sker att de skatterättsliga koncepten avviker från vår verklighetsuppfattning.

Vänligen, Mikael