Beträffande beskattningsår 2020, se SKVFS 2019:15.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §Av 11 kap. 17 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2021 på sätt som framgår av 2–7 §§.

2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.134

0

20.135

63.400

10

63.401

154.800

23

154.801

386.400

30

386.401

523.200

34

523.201

644.500

54

644.501

57

3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

52.800

0

52.801

110.500

26

110.501

152.800

23

152.801

375.100

32

375.101

536.900

34

536.901

644.500

54

644.501

59

4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.134

0

20.135

200.100

10

200.101

300.800

24

300.801

384.600

30

384.601

536.900

34

536.901

644.500

57

644.501

59

5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 4 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.134

0

20.135

52.800

34

52.801

129.400

25

129.401

384.600

36

384.601

536.900

33

536.901

53

6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 5 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägst

Årsinkomst i kr högst

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.134

0

20.135

47.300

35

47.301

81.000

29

81.001

129.400

25

129.401

375.000

37

375.001

536.900

34

536.901

54

7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 6 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:12) om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2021 ska skatteavdrag från engångsbelopp göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

20.134

0

20.135

47.100

35

47.101

129.400

25

129.401

375.000

37

375.001

536.900

34

536.901

54

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:13

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas för beskattningsåret 2021.