SKVFS 2021:19 Digital bekräftelse av föräldraskap

Skatteverket föreskriver med stöd av 6 § förordningen (2021:1046) om digital bekräftelse av föräldraskap följande.

1 §En digital bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 4 a § föräldrabalken ska lämnas och godkännas av användarna via Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tillgång till tjänsten kräver svensk e-legitimation.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:19

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022.