Beträffande beskattningsår 2022, se SKVFS 2021:28.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §Av 11 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2023 på sätt som framgår av 2–7 §§.

2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

22.207

0

22.208

205.100

10

205.101

459.200

30

459.201

633.500

34

633.501

745.800

54

745.801

57

3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

22.207

0

22.208

268.400

10

268.401

424.200

30

424.201

602.400

34

602.401

637.700

55

637.701

60

4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

22.207

0

22.208

227.300

10

227.301

317.400

30

317.401

413.700

37

413.701

633.500

34

633.501

57

5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

22.207

0

22.208

206.100

10

206.101

460.200

30

460.201

634.500

34

634.501

746.900

54

746.901

57

6 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

22.207

0

22.208

369.400

10

369.401

425.200

30

425.201

603.400

34

603.401

638.800

55

638.801

60

7 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 3 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:23) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

22.207

0

22.208

228.300

10

228.301

318.400

30

318.401

414.700

37

414.701

634.500

34

634.501

57

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:24

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsåret 2023.