Beträffande beskattningsår 2023, se SKVFS 2022:24.

Skatteverket fastställer med stöd av 3 kap. 6 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.1

1 §Av 11 kap. 19 § skatteförfarandelagen (2011:1244) framgår att skatteavdrag ska göras enligt särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersätt- ningen inte är regelbunden ska skatteavdrag göras enligt 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp som avses i 12 kap. 6 § skatteförfarandelagen fastställs för beskattningsåret 2024 på sätt som framgår av 2–5 §§.

2 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:20) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2024 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

24.237

0

24.238

220.700

10

220.701

498.000

28

498.0001

633.500

34

633.5001

810.900

54

810.9001

57

3 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:20) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2024 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i närfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

24.237

0

24.238

398.900

10

398.901

486.600

30

486.601

615.500

34

615.501

731.800

54

731.801

57

4 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 1 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:20) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2024 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

24.237

0

24.238

221.700

10

221.701

499.000

30

499.001

634.500

34

634.501

811.900

54

811.901

57

5 §När skatteavdrag från huvudinkomsten ska göras enligt kolumn 2 i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:20) om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2024 och ersättningen avser anställning på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart ska skatteavdrag göras enligt följande.

Årsinkomst i kr lägsta

Årsinkomst i kr högsta

Skatteavdrag i %
av engångsbelopp

0

24.237

0

24.238

399.900

10

399.901

487.600

30

487.601

616.500

34

616.501

811.900

55

811.901

60

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:21

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas för beskattningsåret 2024.