SKVs ställningstaganden

Befrielse från tilläggsavgift för trängselskatt när den skattskyldige avlidit

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trängselskatt)

Datum: 2020-12-11

Dnr: 8-649846

1 Sammanfattning

Skatteverket anser:

 • att befrielse ska medges från en tilläggsavgift som påförts, om den skattskyldige har avlidit inom tre veckor före trängselskattens förfallodag. Skatteverket anser att tre veckor är skälig tid för ett dödsbo att hinna uppmärksamma och betala trängselskatten.

 • att befrielse ska medges från en tilläggsavgift som påförts, om ett betalningsuppdrag via autogiro har stoppats på grund av att den skattskyldige avlidit. Skatteverket anser dock att befrielse från ytterligare tilläggsavgifter inte ska medges efter den tidpunkt då dödsboet (i och med att en tilläggsavgift tagits ut) har fått kännedom om att trängselskatten inte längre dras via autogiro.

 • att befrielse från tilläggsavgift ska medges om den skattskyldige avlidit och dödsboet inte fått skattebeslutet för passager gjorda före dödsfallet. Skatteverket anser att befrielse från tilläggsavgift inte ska medges för passager gjorda efter dödsfallet då dödsboet förutsätts ha kännedom om dessa.

Ställningstagandet är en kodifiering av tidigare myndighetspraxis och innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning i sak.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om, och i så fall i vilka situationer det kan vara uppenbart oskäligt att ta ut en tilläggsavgift avseende trängselskatt som påförts i nära anslutning till att den skattskyldige avlidit.

3 Gällande rätt m.m.

Beskattningsmyndigheten får besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften (18 § lagen [2004:629] om trängselskatt).

Möjligheten att befria bilens ägare från skatt eller avgift, alternativt att återbetala redan betalt belopp, bör dock användas restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att skattskyldighet uppstått (regeringens proposition Trängselskatt, prop. 2003/04:145 s. 112).

4 Bedömning

Till följd av vad som anges i lag och tillhörande förarbeten gör Skatteverket följande ställningstaganden.

4.1 Dödsfall i nära anslutning till trängselskattens förfallodag

Skatteverket anser att befrielse ska medges från en tilläggsavgift om den skattskyldige har avlidit inom tre veckor före skattens förfallodag.

Om förfallodagen för trängselskatt är i nära anslutning till dödsfallet kan det vara svårt för dödsboet att hinna agera och betala trängselskatten i tid. Om trängselskatten inte betalas i tid tas en tilläggsavgift ut.

Befrielsen är tänkt som ett rådrum för dödsboet att inte behöva agera den första tiden efter att den skattskyldige avlidit. Skatteverket anser att tre veckor är skälig tid för dödsboet att hinna uppmärksamma och betala trängselskatten.

4.2 Betalning via autogiro stoppas på grund av dödsfall

Många gånger stoppas betalningsuppdrag via autogiro när en person avlider. Vid betalning av trängselskatt via autogiro är inbetalningskortet som skickas ut tillsammans med skattebeslutet makulerat. Det ligger därför nära till hands för dödsboet att anta att beslutad trängselskatt kommer dras via autogiro alternativt att det kommer skickas ett nytt inbetalningskort (som inte är makulerat) för manuell betalning. Om dödsboet inte betalar trängselskatten tas en tilläggsavgift ut.

Skatteverket anser att befrielse ska medges från första tilläggsavgiften om en betalning av trängselskatt via autogiro stoppas på grund av att bilens ägare avlidit.

Skatteverket anser att befrielse från ytterligare tilläggsavgifter inte ska medges då dödsboet, i och med att en tilläggsavgift tagits ut, förutsätts ha kännedom om att trängselskatten inte längre dras via autogiro.

4.3 Dödsboet har inte fått beslutet om trängselskatt

För ett dödsbo kan det vara svårt att känna till ett skattebeslut som avser passager gjorda före dödsfallet om beslutet skickats med vanlig post och inte kommit fram alternativt elektroniskt till exempelvis den avlidnes digitala brevlåda eller internetbank. Om dödsboet inte betalar trängselskatten tas en tilläggsavgift ut.

Skatteverket anser att befrielse från tilläggsavgift ska medges om den skattskyldige avlidit och dödsboet inte fått skattebeslutet för passager gjorda före dödsfallet.

Skatteverket anser att befrielse från tilläggsavgift inte ska medges för passager gjorda efter dödsfallet då dödsboet förutsätts ha kännedom om dessa.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...