2019-10-07

Prisbasbelopp 2020

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2020 är fastställda till 47.300 kr respektive 48.300 kr.

Prisbasbeloppen och motsvarande uppgifter finns alltid att läsa på förstasidan i FAR Online och i sifferkollen. I sifferkollen hittar du aktuella procent- och sifferuppgifter. Prisbasbeloppen finns att läsa här.

Publicerat: 2019-10-07