2020-02-28

Oskälig arbetskostnad ger inte ROT-avdrag

Skatteverket har kommenterat en dom från HFD om köparens betalning och rätt till skattereduktion när Skatteverket uppskattar arbetskostnaden till ett skäligt belopp.

Domen i fråga handlade om ett bolag som utfört arbete på en fastighet åt en privatperson. Skatteverket betalade först ut ersättning till bolaget, men krävde efter en utredning tillbaka det utbetalade beloppet. Skatteverket kom fram till att det saknades tillräckliga underlag för det utförda arbetet och uppskattade att värdet på den utförda tjänsten var lägre än vad bolaget fakturerat köparen.

HFD konstaterade att om Skatteverket gör en ny bedömning av arbetskostnaden ska det belopp som köparen betalat till utföraren proportioneras i förhållande till det av Skatteverket beslutade beloppet mot tidigare fakturerad arbetskostnad. ROT-avdrag kan alltså bara fås för en skälig arbetskostnad. För att förtydliga hur beräkningen ska göras finns ett räkneexempel med i Skatteverkets kommentar.

Här kan du läsa Skatteverkets kommentar av domen.
Film

Skriv ut/Skapa pdf

Du kan själv skapa pdf:er av alla dokument i FAR Online som du sedan kan spara ner till din dator eller skriva ut. 

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen