2020-02-28

Rättserien uppdaterad för 2020

Rättserien uppdateras två gånger om året. Den största uppdateringen sker i samband med årsskifte, en något mindre vid halvårsskiftet. Vid behov sker även uppdateringar löpande under året.

Bland nyheterna i Rättserien 2020 märks bl.a. följande:

  • Ett flertal nya sökord, exempelvis avseende eget kapital med möjlighet att söka per associationsform.
  • Sänkt krav på aktiekapital vid start av aktiebolag.
  • Tips på hur du kan skydda ditt företag mot bolagskapning.
  • Avskaffad värnskatt, sänkt skatt på annonser och reklam samt sänkta arbetsgivaravgifter för unga.
  • Nya regler för när friskvårdsbidrag blir skattepliktigt.
  • Ändrade momsregler för gränsöverskridande handel mellan företag inom EU och nyheter kring Brexit samt vårdmoms.
  • Fördjupad information om internationell beskattning, koncerninterna fordringar och utländsk fordringsrätt.
  • Höjd pensionsålder och följdenliga ändringar i LAS.
  • Uppdaterade regler för föräldraledighet.
Du hittar hela Rättserien här.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.