2020-01-24

Uppdaterade regler inom skatt, redovisning och revision

Nu har regelsamlingarna Skattevolymen, Samlingsvolymen Redovisning och Samlingsvolymen Revision uppdaterats, och du hittar självklart samtliga regelverk som ingår i böckerna i FAR Online.

Navigeringssidorna för respektive område har uppdaterats och hittas här: