2020-05-18

Uppdaterade exempel till RevR 5

FAR har beslutat att uppdatera exempel 1, 2 och 3 till RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt.

Ändringen är en renodling av terminologin, så det framgår att det är koncernen och inte moderbolaget som vissa skrivningar gäller. De nya lydelserna ska tillämpas på rapporter daterade från och med 1 juni. Tidigare tillämpning är tillåten.

De engelska översättningarna av RevR 5-exemplen är för stunden bortplockade från FAR Online. Dessa är under omarbetning och vi hoppas kunna återpublicera dem i korrekt format inom kort.

Här hittar du RevR 5
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.