2020-10-07

Momsbefrielse för vissa corona-gåvor: utvidgning av begreppet gåvotagare

Skatteverket har kommit med ett uppdaterat ställningstagande gällande tillfällig befrielse från betalningsskyldighet av moms för gåvor av viss skyddsmateriel till bl.a. sjukvården.

Ställningstagandet har uppdaterats eftersom det har funnits ett behov att ta ställning till om aktörer med ett uppdrag att fördela material till vård-/omsorgsplatser kan godtas som gåvomottagare. Perioden under vilken varorna ska ha skänkts förlängs inte, ställningstagandet är även fortsättningsvis tillämpbart på varor som skänkts från och med mars till och med september 2020.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.