2020-10-07

Ny upplaga av Reko ute nu!

FAR har tagit fram en ny upplaga av Reko som ska tillämpas från och med den 1 januari. Tidigare tillämpning är tillåten, så den nya versionen kan tillämpas från och med idag.

Nyheterna i Reko 2021 är till stor del fokuserade kring konsultens coachande rådgivande roll. Två avsnitt i standarden är fokuserade på detta, ett om uppdragsnära rådgivning och ett om fristående rådgivning.

Reko 2021 innehåller fler exempel med fokus på lönekonsulter, en tydligare koppling till FAR:s yrkesetiska regler och lämnar också ökat utrymme för medlemsföretagets egna riktlinjer och rutiner.

Du hittar Reko 2021 här
Film

Rättserien

Ett snabbt svar kan vara antingen den bästa vägen in till mer kunskap eller tillräckligt i sig självt. Ibland kanske det rent av räcker att få bekräftat det man redan vet.
 
Med Rättserien får du de snabba svaren. Se filmen om hur du får snabbast kommer åt det just du behöver.
Se filmen