2020-11-30

IBB och inkomstindex för 2021 klara

Regeringen har nu publicerat kommande års inkomstbasbelopp och inkomstindex.

Inkomstbasbeloppet (som är 68.200 kr för år 2021) styr bland annat rätten till allmän ålderspension. Den högsta månadsinkomst som ger pensionsrätter 2021 är 45.865 kr.

Inkomstindex (som är 186,52 för år 2021) styr bl.a. räntan i det offentliga pensionssystemet. Det finns en bromsregel som slår till om Sverige har långsiktigt svag ekonomi, ett s.k balanstal. Balanstalet är dock större än 1 för 2021, vilket gör att bromsen inte slår i.

Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.