2021-01-25

Ändringar i BFN:s coronaregler

Bokföringsnämnden har uppdaterat sina coronaregler med en ny punkt om hur statligt stöd får intäktsföras i årsbokslut och årsredovisning.

I sak innebär de nya reglerna att coronastöd får bokföras som intäkt det räkenskapsår som de hänför sig till, givet vissa förutsättningar om hur säkert det är att man får stödet.

Ändringarna beslutades den 22 januari och får tillämpas på årsbokslut och årsredovisningar som avges det datumet eller senare.

BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.