2021-07-12

Förlängda stödåtgärder till företag med anledning av pandemin

I dagarna har nya regler om omställningsstöd och omsättningsstöd trätt i kraft.

Reglerna innebär att omställningsstödet förlängs till att även omfatta månaderna maj–september 2021. Även reglerna om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag förlängs till och med september månad.

Skatteverket har öppnat för ansökningar om omställningsstöd avseende perioderna maj och juni 2021, ansökan stängs den 31 augusti.

Omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare respektive omsättningsstöd för enskilda näringsidkare kan nu sökas för perioderna mars–juni 2021. Ansökan är öppen till och med den 15 september. För de olika omsättningsstöden gäller att ansökan görs via Boverkets e-tjänst men handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information och uppföljning av stödet.

 

Här kan du ta del av specialregler med anledning av sjukdomen covid-19.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.