2022-07-05

Ett nytt omställningsstudiestöd i höst

Det nya offentliga stödet ska möjliggöra studier med delvis bibehållen lön och är till för att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Ansökan öppnas hos CSN den 1 oktober 2022.

Bidragsdelen av stödet motsvarar upp till 80 procent av sökandens tidigare inkomst upp till ett maxbelopp (21.298 kronor per månad, före skatt, för 2022). Utöver bidraget finns möjlighet att söka ett omställningsstudielån som även det har ett maxbelopp (12.514 kronor per månad för 2022). Stöd kan erhållas för upp till 44 veckor, eller för längre tid om studierna är på deltid, och gäller för utbildningar som påbörjas från och med den 1 januari 2023.

Villkoren för att beviljas omställningsstudiestöd är följande:

  • Sökanden ska vara mellan 27 och 62 år.
  • Sökanden ska vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden, detta i form av att ha arbetat minst 8 av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna. Vissa ersättningar, såsom föräldra- och sjukpenning, jämställs med arbete.
  • Sökanden ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
  • Utbildningen ska bidra till att sökanden blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det ska också finnas ett behov av just den kompetensen på arbetsmarknaden.
  • Utbildningen måste motsvara minst en hel veckas heltidsstudier.

I samma regelpaket ingår även ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda personer och ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer, dessa regler träder i huvudsak i kraft den 30 juni 2022.

Här kan du ta del av den nya lagen om omställningsstudiestöd.
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.