2022-05-03

Nya ärenden från Revisorsinspektionen

Totalt avgjordes sju ärenden varav två förhandsbesked. Två varningar och tre erinringar utdelades.

I ett av de två fall som resulterade i en varning hade revisorn daterat revisionsberättelsen till den 28 december. Enligt Revisorsinspektionen framkom dock ingenting som tydde på att revisionen var avslutad vid det datumet, utan att revisionen snarare påbörjats efter det datumet.

I det andra ärendet som resulterade i en varning var revisorn under intryck att han anlitats för ett uppdrag som särskild granskare. När han senare fick information om att han de facto var utsedd till minoritetsrevisor vidtog han enligt Revisorsinspektionen inte tillräckligt med åtgärder för att kunna utföra sin plikt som minoritetsrevisor. Revisorsinspektionen påpekade bland annat att en revisor måste ha klart för sig vad hen tar på sig för uppdrag.

Återigen är det två fall som rör omställningsstöd och granskning enligt standarden för särskild överenskommelse (SNT 4400). Båda fallen resulterade i en erinran för revisorn.

De två förhandsbeskeden handlar dels om kompletterande av fastighetsinnehav med ytterligare fastighet samt ett fall om en anställds familjerelation med en delägare i ett annat bolag utgör hot mot opartiskhet i ett revisionsuppdrag åt det bolaget.

Här kan du läsa samtliga sju ärenden.