2022-11-22

Gammalt reseavdrag med nya schablonbelopp från årsskiftet

I budgetpropositionen för 2023 aviserade regeringen att den hade för avsikt att slopa det nya färdmedelsneutrala reseavdraget som föregående regering beslutat om men som ännu inte trätt i kraft. Nu har förslaget presenterats för riksdagen.

Reseavdraget i sin nuvarande form ska alltså behållas. För att minska risken för fusk och fel föreslås dock att de redan beslutade reglerna om att , och i förekommande fall i kontrolluppgift, ska bli kvar. Dessutom ökas schablonbeloppet som får dras av för drivmedel vid arbetsresor. För resor med egen bil höjs beloppet till 25 kronor per mil och med förmånsbil till 12 kronor per mil, med undantag för helt eldrivna förmånsbilar där rätten till avdrag även i fortsättningen ska uppgå till 9:50 per mil.

Om du vill läsa om de slopade reglerna och jämföra med de nya, hittar du den gamla propositionen i sidomenyn.

 

Här kan du läsa det aktuella lagförslaget om det bibehållna reseavdraget.
Hej och välkommen! Här söker du på allt inom ekonomiska regler