2022-09-21

Uppdateringar och nyheter i Reko 2023

FAR har sedan i våras arbetat med den nya revideringen av standarden som ska tillämpas från och med den 1 januari. Nu finns den tillgänglig i FAR Online!

Årets uppdatering av standarden fokuserar på medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten, och vikten av att ha en organisation som proaktivt arbetar med kvalitet. Det beskrivs bland annat hur medlemsföretaget ska styra sitt kvalitetsarbete och få en fungerande process för kvalitetssäkringen.

I ramverket har det inledande avsnittet som tydliggör att definitioner och begrepp är viktiga för att kunna tolka standarden korrekt uppdaterats. Även den tillhörande ordlistan har uppdaterats.

Följande avsnitt i Reko 2023 är helt nya:

  • Reko 200 Medlemsföretagets organisation av redovisningsverksamheten
  • Reko 755 Momsdeklaration
  • Reko 756 Arbetsgivardeklaration
Här kan du ta del av Reko 2023 i dess helhet.