2023-09-13

Finanssidan i FAR Online – din guide till regelverken inom finanssektorn

Inom finansområdet har vi sedan länge ett stort djup av regler för bank, försäkring, värdepappershandel och börsbolag. Från EU-rätt ner till självreglering. Nu har sidan genomgått sin årliga omarbetning.

På FAR Online försöker vi alltid ha ett så stort djup i regelmassan som möjligt. Ofta innebär det att vi har fyra nivåer av regler, från EU-rätt via lagar & förordningar och myndighetsföreskrifter ner till självreglering. Reglerna listas sedan så att du enkelt kan hitta allt ifrån specifika regler som träffar exempelvis bankrörelse till mer generella associationsrättsliga regler eller smalare frågor som marknadsmissbruk eller prospekt. 

Det senaste året kan vi särskilt se en omstrukturering inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och dess sakorgan, Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadens självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Nämnden för redovisningstillsyn. De första tre hittar du under Börs på finanssidan, medan Nämnden för redovisningstillsyns granskningar hittas under Redovisning, tillsammans med IFRS-reglerna. 

Vi vill också uppmärksamma dig på att vi har EU:s nivå 2-reglering i konsoliderade pdf:er: delegerade akter och genomförandeförordningar som finns till exempelvis MiFID och MiFIR. Du hittar dessa akter listade först i respektive nivå 1-regelverk.  

Här hittar du finanssidan.
Vad vill du lära dig mer om?

Aktuella kurser hos FAR

Det ska vara enkelt att utvecklas, därför har vi utbildningar och flexibla kurser på grund- eller specialistnivå, som utförs både fysiskt och online.

Se alla kurser här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.

Mer om funktioner
Hej och välkommen! Här söker du på allt inom ekonomiska regler