13
maj

Intrastat

Intrastatrapport avseende april ska vara inlämnad till SCB.

Gäller efter beslut från SCB baserat på värdet av införsel och/eller utförsel av varor från/till andra EU-länder de senaste tolv månaderna.