Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:32

(Beslutades 2011-11-17, offentliggjordes 2011-11-30)

Dispens från sexveckorsfristen för erbjudandehandling (Wise Group – Resurs Bemanning)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Wise Group AB (organisationsnummer 556686-3576) dispens från skyldigheten att inom sex veckor från den tidpunkt då erbjudandet lämnas offentliggöra erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB. Wise Group AB ska i stället snarast efter Finansinspektionens godkännande av prospektet offentliggöra erbjudandehandlingen.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 16 november 2011 en framställning från Advokatfirman Glimstedt som ombud för Wise Group AB. Framställningen rör dispens från skyldigheten att offentliggöra en erbjudandehandling inom sex veckor från erbjudandet.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Wise Groups aktier är föremål för handel på Nasdaq OMX First North Stockholm (First North). Wise Group avser att inom kort offentliggöra ett erbjudande riktat till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (organisationsnummer 556554-6750) vars aktier också är föremål för handel på First North, avseende förvärv av samtliga aktier i Resurs Bemanning CNC (Budet).

Wise Group avser att såsom en del av vederlaget i Budet erbjuda aktieägarna i Resurs Bemanning CNC nyemitterade aktier i Wise Group. Till följd härav kommer Wise Group att vara skyldigt att upprätta ett prospekt i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet ska inges till Finansinspektionen för formell granskning. Eftersom Wise Group inte tidigare ingivit prospekt till Finansinspektionen kommer granskningsperioden att uppgå till 20 arbetsdagar i stället för normala 10 arbetsdagar.

Mot bakgrund av ovanstående och då tidsplanen är mycket pressad, bedömer Wise Group att det inte är möjligt att offentliggöra erbjudandehandling inom sex veckor från offentliggörandet av Budet.

I framställningen hemställs att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från kravet att offentliggöra en erbjudandehandling inom sex veckor från erbjudandet.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden. Reglerna ska tillämpas bl.a. vid uppköpserbjudanden avseende aktier som handlas på First North.

Enligt punkten II.6 i NBK-reglerna ska en budgivare inom sex veckor från erbjudandet offentliggöra en erbjudandehandling. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i NBK-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på när dispens kan medges anges i kommentaren till punkten II.6 att vederlaget i erbjudandet ska utgöras av nyemitterade aktier.

Det framgår av framställningen att Wise Group som en del av vederlaget kommer att erbjuda nyemitterade aktier i Wise Group. Med detta följer en skyldighet att upprätta ett prospekt som ska granskas av Finansinspektionen. Granskningen kan beräknas ta cirka tre veckor. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en förlängning av tidsfristen finns inte. Wise Groups framställning bör bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...