De så kallade fördjupningsartiklarna är ett viktigt och uppskattat inslag i Balans. Fortsättningsvis kommer artiklarna att publiceras i en bilaga – Balans Fördjupning – som medföljer vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

Du som är intresserad av att skriva en artikel är välkommen att kontakta mig!

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

chefredaktör

pernilla.halling@far.se

08–506 112 41