Hur ska man tolka verkligt värde och marknadsvärde på så kallade tunna marknader? Och hur går det med förstagångstillämpningen av IFRS 17 – Försäkringsavtal? Detta är några av frågeställningarna som berörs i detta nummer av Balans Fördjupning. Och i artikeln Klassificering av skulder, kort- eller långfristiga?, välkomnar FAR:s policygrupp för redovisning synpunkter på innehållet, inför arbetet med ett kommande FAR-uttalande rörande klassificering av skulder.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

Chefredaktör

pernilla.halling@far.se

08-506 112 41