Redovisning av koncerninterna fusioner är ett av ämnena i detta nummer av Balans Fördjupning. Det är ett högaktuellt ämne i och med att Bokföringsnämnden i början av sommaren remitterade ett förslag på revidering av deras allmänna råd om fusionsredovisning, och författarna har berört ämnet i flera tidigare artiklar. Artikeln avslutas med lättöverskådliga och pedagogiska exempel.

Du har väl inte missat CH Witts pris för Bästa artikel i Balans? I slutet av september belönades Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv med priset för artikeln ”Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna?”, publicerad i Balans Fördjupning nr 4 2018. Priset delas ut årligen och är ett samarbete mellan PwC och FAR. Syftet är att bidra till ökade kunskaper och debatt i viktiga branschfrågor. Så varför inte fatta pennan och skriva en artikel? Kanske blir det du som belönas med CH Witts pris nästa år!

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

Chefredaktör

pernilla.halling@far.se

08-506 112 41