Innehåll

Balans fördjupning nr 3 2019

Fusionsredovisning – mer läsning!

Redovisning av koncerninterna fusioner är ett av ämnena i detta nummer av Balans Fördjupning. Det är ett högaktuellt ämne i och med att Bokföringsnämnden i början av sommaren remitterade ett förslag på revidering av deras allmänna råd om fusionsredovisning, och författarna har berört ämnet i flera tidigare artiklar. Artikeln avslutas med lättöverskådliga och pedagogiska exempel.

Du har väl inte missat CH Witts pris för Bästa artikel i Balans? I slutet av september belönades Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv med priset för artikeln ”Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna?”, publicerad i Balans Fördjupning nr 4 2018. Priset delas ut årligen och är ett samarbete mellan PwC och FAR. Syftet är att bidra till ökade kunskaper och debatt i viktiga branschfrågor. Så varför inte fatta pennan och skriva en artikel? Kanske blir det du som belönas med CH Witts pris nästa år!

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

Chefredaktör

pernilla.halling@far.se

08-506 112 41

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...